Aleksandr Povetkin prieš Johhan Duhaupas. KO

23 gruodžio, 2016

Aleksandr Povetkin prieš Johhan Duhaupas. KO